Němčina - čeština

Ověřené překlady, tlumočení, jazykové vzdělávání, korektury

Překlady běžné i ověřené, tlumočení, jazykové vzdělání a korektury – v německém jazyce

Ke každé zakázce přistupuji zodpovědně a dokončuji vždy ve smluveném termínu.

Neustále si prohlubuji znalosti v terminologii nejrůznějších oborů a zvyšuji si kvalifikaci návštěvou odborných kurzů a seminářů pořádaných především Komorou soudních tlumočníků České republiky.

K dispozici jsem osobně v regionech Třebíčsko, Jihlavsko a Znojemsko, online neomezeně.

Překlady

Překládám jak běžná témata, tak témata vysoce odborná.

Specializuji se na ověřené překlady z němčiny do češtiny a opačně, a to především právních textů, např. smlouvy, plné moci, rozsudky, prohlášení, a jiných oficiálních dokumentů, např. matriční doklady a doklady o vzdělání.

Tlumočení

Tlumočím s “kulatým razítkem” – hlavně pro orgány státní správy a pro občany např. svatební obřady.

Tlumočím standardně (konsekutivně) při obchodních jednáních, seminářích, školeních, přednáškách.

Zajistím také tlumočení po telefonu nebo prostřednictvím videokonference

Jazykové vzdělávání

Zajišťuji výuku pro firmy, skupiny a jednotlivce. Doučuji studenty před důležitými zkouškami jako je státní maturita nebo zkoušky na vysokou školu.

Veškerý výukový materiál dodávám – není nutné kupovat nespočet učebnic, které budou doma ležet ladem.

Zaměřuji se na komunikační schopnosti i na písemnou formu jazykového projevu – dle potřeby klienta.

Upřednostňuji online výuku. 

Korektury

Provádím korektury textů v českém a německém jazyce.

Mám “dobré oko” na vychytání veškerých chyb.

Zpracuji podklady dodané elektronicky i papírově.

Spolupráce

  • Policie České republiky, územní odbor Třebíč
  • Bosch Diesel s.r.o.
  • PAKRA ZF-SERVIS s.r.o.
  • MonPEko, s.r.o.