O mně

Soudním tlumočníkem jazyka německého jsem byla jmenovaná rozhodnutím Krajského soudu v Brně ze dne 14.6.2011, průkaz soudního tlumočníka č. Spr 152/2010.

Mohu tedy pro Vás či Vaši společnost vyhotovit soudně ověřený překlad (s kulatým razítkem) či zajistit soudní tlumočení

Kvalifikace

  • 1995 – 2000 – Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo, výuka vybraných předmětů v německém jazyce
  • 2000 – 2006 – Dvouoborové vzdělání: překladatelství a tlumočnictví jazykových kombinací čeština-němčina-angličtina a politologie na Universität Wien, titul Mag. phil. (Magister philologie)
  • 2007 – Nostrifikace zahraničního vysokoškolského vzdělání na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy 
  • 2011 – Jmenována soudním tlumočníkem
  • Od 2011 – Členka Komory soudních tlumočníků České republiky
  • 2011 – 2012 – Kurz právnické němčiny pořádaný Komorou soudních tlumočníků České republiky
  • 2021 – Vzdělání pro překladatele a tlumočníky na Právnické fakultě Masarykovy univerzity